Official Statements

 

2017 Graduation Message from DepEd-NCR Regional Director, Dr. Ponciano A. Menguito

Tema: "Sabay-sabay tayong hahakbang tungo sa maunlad na kinabukasan"

 

2016 Graduation Message from DepEd-NCR Regional Director, Dr. Ponciano A. Menguito

Tema: "Kabataang Mula sa K to 12, Tagapagdala ng Kaunlaran sa Bansang Pilipinas"

 

2015 Palarong Pambansa Message from DepEd-NCR Regional Director, Dr. Luz S. Almeda

Theme: "Breaking Boarders, Building Peace"

 

2015 Graduation Message from DepEd-NCR Regional Director, Dr. Luz S. Almeda

Tema: "Saktong Buhay: Sa De-kalidad na Edukasyon Pinanday"

 

2015 Graduation Message from DepEd Secretary, Br. Armin A. Luistro FSC

Tema: "Saktong Buhay: Sa De-kalidad na Edukasyon Pinanday"